Veiligheid en gezondheid

KDV de Maan is veilig en gezond

De fysieke veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Elk jaar wordt er op de locatie risico-inventarisaties uitgevoerd. Daarvoor gebruikt KDV de Maan de risicomonitor van FCB en Consument en Veiligheid. De controle op de wettelijke eisen die aan (brand)veiligheid en gezondheid worden gesteld vinden jaarlijks plaats. De GGD is hierbij de toezichthouder.

 

  • Alle leidsters en medewerkers die voor 1 april 2013 bij ons zijn begonnen, hebben een BHV en/of EHBO cursus gevolgd;
  • Jaarlijks volgen de BHV’ers een opfriscursus;
  • De EHBO cursus gaat ook inhoudelijk in op eerste hulp aan jonge kinderen;
  • Op alle groepen liggen EHBOkisten die regelmatig worden gecontroleerd;
  • Er zijn verschillende protocollen, maatregelen en beleid ontwikkeld die direct of indirect betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid;
  • De maatregelen zijn gericht op het voorkomen van risico’s voor kinderen, leidsters en medewerkers op de locatie;
  • KDV de Maan heeft richtlijnen opgesteld die voorschrijven hoe medewerkers moeten handelen in bepaalde (acute) situaties;
  • Op de locatie worden er dagelijks warme maaltijden geserveerd. Onze kokkin kookt en handelt volgens de regels van HACCP. Zij heeft ook de certificaat HACCP.

 

Lees hier het inspectierapport van KDV de Maan locatie Rotterdam Zuid ’t Slag

Top