Waarom een voorschool?

De voorschool, ook wel peuterspeelzaal of peuteropvang genoemd, bereidt peuters voor op de basisschool. Er worden goede afspraken gemaakt met de basisschool, zoals een warme overdracht, om een doorgaande lijn te bewerkstelligen.  De voorschool is een voorziening voor alle peuters. Peuterspeelzaal De Maan biedt hoge kwaliteitseisen aan haar voorscholen:

  • Er staat één mbo’er en één hbo’er op elke groep, of twee mbo’ers op de groep en een hbo’er als coach of video-interactiebegeleider;
  • Peuterspeelzaal De Maan maakt gebruik van het door het Nederlands Jeugd Instituut erkend VVE-programma Peuterplein;
  • Eventuele (extra) zorg loopt naadloos door van de voorschool naar de basisschool;
  • Het leren loopt (in een zogenoemde doorgaande leerlijn) naadloos door naar de basisschool;
  • De ontwikkeling van de peuters houden wij bij in een observatiesysteem dat aansluit op het leerlingvolgsysteem van de school.

Ouderprogramma

Onze peuters leren veel tijdens de voorschool, maar hun ontwikkeling vindt uiteraard niet alleen daar plaats. De bijdrage van ouders of verzorgers is cruciaal; zij brengen immers veel tijd met hun peuters door: samen spelen, een boekje lezen of boodschappen doen. Om ouders te ondersteunen in het stimuleren van de ontwikkeling van hun peuter, heeft Kindcentrum De Maan een op maat gemaakt ouderbeleid ontwikkeld. De basis is:

  • een goed contact tussen pedagogisch medewerker en ouders
  • vergroten van betrokkenheid van en aanvullend leren door ouders bij activiteiten in de voorschool en bij de verdere schoolloopbaan van hun kind.

loesje_ouderetrokkenheid

Meer lezen over de voorschool?

Klik dan hier (CJG) en/of hier (gemeente Rotterdam)

 

Top