Peuteropvang (peuterspeelzaal of voorschool)

Per 1 maart 2017 zijn wij gestart met VVE peuteropvang, ook wel peuterspeelzaal of voorschool genoemd. Alle Rotterdamse peuters die 2 jaar zijn geworden, kunnen minimaal 5 uur per week bij Peuterspeelzaal De Maan komen spelen als die in het bezit zijn van een indicatie. Onze voorscholen zijn geïntegreerd in ons kindcentrum. Dat betekent dat de doorgaande lijn van 0-13 jaar bij ons wordt gewaarborgd. Wel zo prettig voor de kinderen, de continuïteit. 

De kosten voor de peuteropvang worden berekend aan de hand van het inkomen van de ouders. De peuteropvang valt onder de wet op de kinderopvang en wordt (deels) vergoed vanuit de kinderopvangtoeslag. Peuters met een VVE indicatie (ook wel doelgroep indicatie genoemd) krijgen nog eens 5 uur gratis peuteropvang. Deze kosten worden betaald door de gemeente. 

Bij Peuterspeelzaal De Maan kunnen de peuters het hele jaar door komen spelen. In tegenstelling tot de reguliere voorscholen, zijn onze peuterspeelzalen 51 weken per jaar geopend. Doordat de kinderen geen ‘vakantie’ hebben, kunnen wij continuïteit aan taal en ontwikkeling bieden. Hierdoor hoeven de peuters die naar onze peuterspeelzaal komen geen achterstanden op te lopen tijdens de schoolvakanties. 

VVE indicatie CJG

Peuters met een risico op taalachterstand krijgen vanaf 1 maart 2015 tijdens het 14- of 24 maanden consult bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een VVE indicatie. De arts of verpleegkundige spreekt met de ouders over de reden voor een VVE indicatie en de voordelen van deelname aan de voorschoolse educatie. Ook worden ouders, door een peuterconsulent van het CJG, begeleid bij de aanmelding van het kind op de voorschool.

Een kind krijgt een (doelgroep)indicatie VVE, wanneer minimaal aan één van de twee volgende criteria wordt voldaan:

  • De thuistaal van het kind niet de Nederlandse taal is of;
  • Beide ouders/ verzorgers of de ouder/ verzorger die met de dagelijkse zorg is belast een opleidingsniveau heeft van maximaal lbo/ vbo of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg

Klik op onderstaande afbeelding voor uitleg in beeld:

stroomschema cjg idicatie

Top