Studiedagen

KDV de Maan mag conform de Wet op de Kinderopvang twee dagen per jaar sluiten voor deskundigheidsbevordering. Elk jaar kiezen de leidsters zelf thema’s uit om zich er verder in te bekwamen. De behoefte komt dus van de werkvloer en is vakinhoudelijk. In 2018 gaan wij verder op een energieke manier onderzoeken wat onze kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergeen zijn op de werkvloer.

 

Zo hebben de studiedagen de afgelopen jaren in het teken gestaan van:

 • Muziek maken met instrumenten;
 • Spelenderwijs bewegen
 • Timemanagement
 • EHBO en BHV;
 • TINK (Taal- en interactievaardigheden in de Kinderopvang);
 • Werken met werkplannen;
 • Innovatie in werken met thema’s ;
 • Maak werk van je kwaliteiten;
 • Oplossingsgericht communiceren.

 Leidsters vinden het ook prettig om workshops te volgen waarbij ze de inhoud ook kunnen overbrengen op ouders.

 

Bijvoorbeeld

 • Interactief voorlezen 
  Als kinderen worden betrokken bij het voorleesboek, wordt hun interesse en fantasie aangewakkerd. De kinderen zullen meer geboeid raken als de voorlezer hen vragen stelt. Op deze manier kan er ook gelijk gecheckt worden of het kind het verhaal heeft begrepen.
 • TINK 
  Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak.
 • Oplossingsgericht communiceren
 • De kinderopvang, jeugdzorg en welzijn zijn flink in beweging. Een periode van onrust, inkrimping, verlies van collega’s en kinderen, klantvriendelijkheid die verder gaat dan voorheen kan effect hebben op de manier van communiceren op de werkvloer. Oplossingsgericht denken, handelen en samenwerken zijn competenties die de medewerker kan inzetten op de werkvloer om mee te bewegen in deze veranderende tijden. Leerpunten zijn: Gedrag is besmettelijk; je krijgt wat je uitzendt. Probleemgericht ombuigen naar oplossingsgericht.  Oplossingsgericht communiceren op de werkvloer; zowel naar collega’s, leidinggevende als naar ouders en/of cliënten. Persoonlijk actieplan; verbeterpunten inventariseren en oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan.  

 

Top