Oudercommissie

In onze pedagogische visie stellen we het kind en de wensen van ouders bij de opvang en zorg centraal. Wij willen graag dat ouders zich betrokken voelen bij de onze organisatie.

Ouders zijn altijd welkom om hun vragen of wensen met ons te delen. De oudercommissie is opgezet om ouders op een georganiseerde wijze de ruimte te bieden om mee te denken met ons beleid. Ouders kunnen zich opgeven bij de leidinggevende. De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal belangrijke onderwerpen van de opvang van onze kinderen. Zowel ouders, leidsters en medewerkers als de directie van KDV de Maan vinden die betrokkenheid erg belangrijk.

 

Doel van de oudercommissie

  • Belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen en de ouders vertegenwoordigen
  • Adviseren t.a.v. kwaliteit
  • Behartigen van belangen van ouders bij leidinggevende en directie

 

Top