LRK nummers

Bij het aanvragen van uw kinderopvangtoeslag heeft u het Landelijke Registratienummer Kinderopvang nodig, oftewel het LRK-nummer. Hieronder staan de LRK nummers van onze locaties in Rotterdam.

Kinderdagverblijf (’t Slag, Sandelingplein)

■ LRK Rotterdam      236792416

 

Peutergroep (Valkeniersweg)

■ LRK Rotterdam      299823179

 

Buitenschoolse opvang (Valkeniersweg)

■ LRK Rotterdam      268061014

 

Buitenschoolse opvang (Vreewijkschool)

■ LRK Rotterdam      141902991

 

 

Wilt u weten hoeveel recht u heeft op de kinderopvangtoeslag?

 

Maak een proefberekening

Top