Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?

Het kan natuurlijk voorkomen dat een ouder het niet eens is met de handeling van een leidster of van de organisatie. Daarom is er een duidelijke klachtenprocedure. KDV de Maan stimuleert de ouders om hun klacht eerst neer te leggen bij desbetreffende persoon. Komen zij er samen niet uit, dan kan de ouder aankloppen bij de leidinggevende en/of de directie. Ouders zijn niet verplicht om eerst hun klacht neer te leggen bij de organisatie. Ook kunnen zij in alle gevallen gelijk gebruik maken van de externe klachtenregeling welke geregeld is bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Hieronder kunt u onze klachtenreglement downloaden. 

171120 klachtenreglement

 

Heeft de oudercommissie een klacht?

Organisaties voor kinderopvang zijn wettelijk verplicht om een klachtenregeling voor de behandeling van klachten van oudercommissies te hanteren. De Geschillencommissie Kinderopvang geeft ten behoeve van de bij de klachtencommissie aangesloten organisaties uitvoering aan de relevante bepalingen in de Wet kinderopvang, zo ook voor de oudercommissie van KDV de Maan. Meer informatie over de klachtenprocedure van onze externe klachtencommissie kunt u lezen op: http://www.degeschillencommissie.nl/

 

 

Top