Extra dagdeel of ruilen

Soms hebben ouders behoefte aan extra dagdelen opvang bij KDV de Maan. Dat is uiteraard mogelijk. Dit heeft echter wel gevolgen voor de bezetting op de stamgroep. Daarom moet te allen tijde de kind-leidster-ratio kloppend zijn op de groep. Indien er geen plek is op de stamgroep, wordt er in overleg met de ouder gekeken of het extra dagdeel ingezet kan worden op een andere groep. Voorkeur voor de stamgroep blijft, zodra er plek is, gaat het kind naar de stamgroep. Met de ouder worden de duur en het aantal extra dagdelen besproken en schriftelijk vastgesteld. Wilt u een dagdeel ruilen? Of een extra dagdeel aanvragen? Download hieronder desbetreffende formulier:

 

Aanvraag ruilen van dagdelen

Aanvraag extra dagdelen

Top