Zorg voor kinderen

Als het nodig is, ondersteunen onze leidsters ouders bij de opvoeding. Ook proberen zij de overgang naar de basisschool te vergemakkelijken. De leidsters spelen hierin een begeleidende en aanvullende rol. Zorg voor kinderen is een onderdeel van ons takenpakket.

Bij KDV De Maan staat het bieden van optimale ontwikkelingskansen centraal. Onze leidsters hebben een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van de ontwikkelingen binnen de sociaal emotionele, lichamelijke, cognitieve en persoonlijke competenties. Leidsters van KDV De Maan houden de ouders op de hoogte over deze ontwikkelingen. Er vindt altijd overleg plaats tussen leidster en ouders. Vervolgens kunnen ouders eventueel doorverwezen worden naar de huisarts. Advies inwinnen bij het Zorg Advies Team Barendrecht behoort ook tot de mogelijkheden. In Rotterdam Zuid overlegt KDV De Maan met het CJG. KDV De Maan houdt hierbij – in overleg met ouders – een coördinerende rol.

 

Top