Structuur en regelmaat, onze dagindeling

Het programma van KDV De Maan biedt een vaste structuur.

Elke dag wordt er tijd en aandacht geschonken aan:

  • Overgang en overdracht
  • Verzorging
  • Samenzijn
  • Vrij spel
  • Exploratie

Jonge kinderen vinden het prettig om te weten wat er gaat gebeuren. Daarom wordt er op de groepen vaste dagindelingen gebruikt. Kinderen kunnen dan zelf de dag voorspellen en weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft hen een gevoel van (zelf)vertrouwen en veiligheid. Hiermee krijgen ze ook ruimte om ook zelf een deel van de tijd in te vullen zoals zij dat willen. Bijvoorbeeld tijdens het vrij spelen.

Binnen de vrije spelmomenten kunnen kinderen zelf kiezen welke activiteiten ze willen ondernemen. De activiteiten vinden plaats in de divers ingerichte speelhoeken. Voorbeelden hiervan zijn een leeshoek, ontdekhoek, bouwhoek en poppenhoek.

Dag indeling KDV De Maan

7.30 – 8.30 uur  –  Inloop en ontbijt
De kinderen die moeten ontbijten krijgen de tijd om aan tafel te ontbijten. De kinderen krijgen een boterham met verantwoord beleg.

De overige kinderen hebben de mogelijkheid tot vrij spel.

8.30 uur  –  Opruimen en naar eigen groep
In de groep wordt opgeruimd en daarna gaan ze naar hun eigen groep.

8.45 – 9.15 uur  –  Kring
De kinderen gaan in de kring zitten en doen mee aan een activiteit van PUK.
We beginnen met het zingen van een welkomstlied; Goede morgen….blij je weer te zien..
Daarna volgt een activiteit met puk, daarna komt de uitleg van het werkje.

9.15 – 10.00 uur  –  Begeleid spel en knutselmoment
Een deel van de kinderen doen een knutselwerkje het andere deel van de kinderen doet mee aan een begeleid spel in de hoeken.

10.00 – 10.30 uur  –  Eet moment
De kinderen gaan in de kring zitten ze krijgen eerst een kopje lauwe thee, daarna krijgen ze de keuze tussen een cracker, een rijstwafel of een beschuitje.

10.30 – 11.00 uur  –  Vrij spel
Kinderen gaan vrijspelen.

11.00 – 11.30 uur  –  Activiteit
Dit kunnen verschillende activiteiten zijn. Variërend van een kringspelletje muziek, rekenkundig, taalkundig dans of gymactiviteit.

11.30 – 11.45 uur  –  Toilet
De kinderen gaan over het algemeen zelf naar het toilet, maar voor de warme maaltijd bieden wij een ‘verplicht’ toilet moment aan, zodat ze niet onder het eten hoeven.

11.45 – 12.45 uur  –  Eten
De kinderen gaan allemaal aan een kleine tafel zitten. Ze krijgen allemaal een slab om. Daarna krijgen ze allemaal melk. Als ze dit op hebben krijgen ze hun warme maaltijd. De kinderen blijven aan tafel zitten, totdat het grootste gedeelte van de kinderen klaar is met eten. 

12.45 uur  –  Slapen
De kinderen die tussendoor nog moeten slapen gaan naar bed.

13.00 – 14.30 uur  –  Vrijspel of begeleid activiteit
De kinderen mogen vrijspelen, of als ze willen is er ook de mogelijkheid tot een begeleid activiteit.

14.30 – 15.30 uur  – Kring en fruitmoment
De kinderen zitten in de kring en er wordt ze een verhaal voorgelezen.
Daarna krijgen ze sap of water. Daarna wordt er fruit aangeboden. Het fruit wordt uitgestald op een klein tafeltje. De kinderen hebben een keuze in wat ze willen eten.

15.30 – 17.00 uur  –  Buiten spelen
De kinderen gaan buiten spelen. Tijdens het buiten spelen kan er voor verschillende activiteiten gekozen worden.

16.30 uur  –  Toilet moment
We laten de kinderen nog een keer naar het toilet gaan, zodat ze als ze naar huis gaan onderweg niet nog eens nodig moeten en de luier kinderen hebben een schone luier.

17.00 uur  –  Naar binnen
De kinderen gaan naar binnen of bij erg mooi weer blijven ze buiten.

17.30 uur  –  Eet moment
De kinderen krijgen een beker drinken en een klein koekje.

17.30 – 18.30 uur  –  Activiteit aan tafel
De laatste kinderen zitten met een activiteit aan tafel. Dit kan van alles zijn.

Top