Sociale vaardigheden

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is in het algemeen de basis voor de algehele ontwikkeling. Hiervoor moeten de kinderen zich geborgen en veilig voelen. KDV De Maan doet er alles aan om de kinderen en ouders zich veilig en prettig te laten voelen.

Dit doen we door:

 • Met de kinderen en ouders in gesprek te gaan
 • Respectvol met elkaar om te gaan
 • Problemen samen te bespreken en op te lossen
 • Emoties te benoemen
 • Gevoelens te bespreken, ook die van anderen
 • Serieus naar kinderen en ouders te luisteren
 • Kinderen te stimuleren om samen te spelen en ook samen te delen
 • De kinderen te corrigeren op gedrag en niet op persoon
 • De kinderen onderdeel te maken van een groep met behoud van identiteit
 • Hen de ruimte te geven om op eigen tempo te ontwikkelen en te spelen
 • Kinderen te begeleiden bij hun zelfredzaamheid door hen het zelf te laten doen, voorbeelden hiervan zijn:
  • Bij het eten
  • Aan- en uittrekken van jas en schoenen
  • Zelf naar de wc gaan
  • Handen wassen etc.

 

 

Top