Pedagogiek

KDV De Maan, meer dan alleen opvang

KDV De Maan doet veel meer dan alleen maar kinderen opvangen. Ouders verwachten dat ook van ons. Kinderen worden op verschillende manieren uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de ontwikkelingsfase.

Jonge kinderen leren het beste door lekker te spelen, te ravotten, te onderzoeken en het vooral op eigen tempo nieuwe indrukken op doen.

Op KDV De Maan creëren de leidsters een bijzondere sfeer waarin de kinderen zich

  • Veilig
  • Vertrouwd
  • Geborgen voelen

Plezier en eigenheid staan bij ons voorop. En dat zijn de voorwaarden voor een goede en veilige ontwikkeling!

Wij zijn een kleine organisatie met vier horizontale groepen. KDV De Maan kan maximaal 73 kinderen per dag opvangen. Vanwege de kleinschaligheid heerst er een veilige en  knusse sfeer. Alle medewerkers en leidsters kennen de kinderen bij naam. Hiermee wordt de (pedagogische) veiligheid van de kinderen versterkt.

Visie op de ontwikkeling van kinderen

Juist door een kleinschalige kinderopvang te zijn, kunnen wij de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd, veiligheid en vertrouwen bieden. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, zij zijn de partners in de opvoeding. Wij houden graag rekening met de wensen en de belangen van ouders bij de bejegening en benadering van kinderen. KDV De Maan probeert elk kind die kennis en vaardigheden bij te brengen die hij of zij nodig heeft om zich als persoon en als lid van de groep te ontwikkelen. Elk kind is een individu en dus uniek. Vanuit deze basis kunnen leidsters de kinderen helpen en stimuleren bij hun ontwikkeling

Pedagogisch doel

KDV De Maan streeft naar een voor ouders en kinderen vertrouwde en veilige opvangsituatie en een verbreding van de opvoedingsomgeving. In deze omgeving voelen de kinderen zich (spelenderwijs) gestimuleerd om stappen te zetten in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en weerbare leden van de samenleving. Daarbij wordt zowel recht gedaan aan de individuele aanleg en mogelijkheden van het kind als aan het samenzijn in de groep. Daarvoor werkt KDV De Maan met horizontale groepen voor baby’s en peuters. Hierdoor kan er veel beter worden ingespeeld op de specifieke behoeftes van de ontwikkelingsfase van de kinderen. Baby’s komen op deze manier ook niet in aanraking met speelgoed dat wellicht risico’s met zich mee kan brengen op die leeftijd.

 

Top