Normen en waarden

KDV De Maan geeft de kinderen ook de normen en waarden mee van de cultuur van onze organisatie en samenleving. Dit doen we vooral door het geven van het goede voorbeeld. De leidsters laten de kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Duidelijk en consequent zijn in de huisregels
 • Eerlijk zijn
 • Jezelf inleven in een ander
 • Op je beurt wachten
 • Delen en samenspelen
 • Duidelijk uitleggen waarom iets niet mag en hoe het wel zou kunnen
 • De kinderen leren dat fouten maken mag
 • De ruimte geven om een eigen waardeoordeel te vellen
 • Kleine taakjes uitvoeren en meehelpen met opruimen
 • Het gedrag aanspreken en niet de persoon
 • Kinderen de mogelijkheid bieden om in contact te komen met andere culturen, geloofsovertuigingen en leefwijzen
Top