Dagindeling BSO de Maan

Dagindeling BSO De Maan

Het programma van BSO De Maan biedt een vaste structuur. Elke dag wordt er tijd en aandacht geschonken aan overgang en overdracht tussen school, bso en ouders, verzorging, samenzijn, vrij spel en exploratie. Kinderen vinden het prettig om te weten wat er gaat gebeuren. Daarom worden er op de groepen vaste dagindelingen gebruikt. Kinderen kunnen dan zelf de dag voorspellen en weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft hen een gevoel van (zelf)vertrouwen en veiligheid. Hiermee krijgen ze ook ruimte om ook zelf een gedeelte van de tijd in te vullen zoals zij dat willen.

Er wordt bewust aandacht besteed aan de overgang van school naar de BSO. Tijdens het brengen en halen van de kinderen worden de bijzonderheden doorgenomen met de leerkrachten e/o ouders. Hierbij is er ook ruimte om de ouders te vertellen over de activiteiten die gedaan zijn en hoe het kind dat heeft ervaren. Andersom kunnen ouders hun overdracht doen op de voorschoolschoolse opvang; zoals, heeft het kind goed geslapen en ontbeten? Nadat de ouders afscheid hebben genomen kunnen de kinderen lekker spelen en ontdekken.

Kinderen worden altijd gestimuleerd om mee te doen met de aangeboden activiteiten. Als de leidster opmerkt dat een kind liever haar/zijn eigen weggaat, dan is daar alle begrip voor. De mogelijkheid is er om je even ‘terug te trekken’ indien daar behoefte voor is.

 

Voorbeeld dagindeling ‘gewone’ schooldag

07.30 – 08.00 kinderen worden gebracht, er wordt ontbijt aangeboden.
08.00 – 08.30 kinderen worden naar school gebracht.
15.30 – 16.00 kinderen worden opgehaald van de scholen, ze krijgen warme thee en een (verantwoorde) versnapering
16.00 – 18.30 activiteiten zoals bordspellen, huiswerk maken, knutselen, kleuren, dansen, naar de bibliotheek, etc.

 

In de vakantie en tijdens studiedagen zullen de dagindelingen anders zijn. Er is dan meer ruimte om (grotere) activiteiten te organiseren en excursies te maken. Te denken valt aan (grote) speeltuinen, activiteiten in de AHOY (Jeugdland), de Speeldernis, Plaswijckparck, e.d. Deze uitjes worden ‘grote excursies’ genoemd.

Kinderboerderijen, jeugdtheater, bibliotheek, activiteiten op de Valkeniersweide e.d. worden kleine excursies genoemd.

Deze dagen zullen ruim van te voren worden gecommuniceerd met de ouders per email, nieuwsbrieven, website en mondeling worden toegelicht. Er worden vaste vertrek- en aankomsttijden afgesproken met ouders. Omdat De Maan graag elk kind een dagje uit gunt, zullen de excursies op verschillende dagen aangeboden worden zodat elk kind er aan kan deelnemen. 

Top